Home

B-Built realiseert vooral logistieke utiliteitsbouw in Europa én daarbuiten. Custom built en zodanig, dat u zich op uw core business, ondernemen, kunt richten. Dat doen we volgens een taylormade concept waarbij functionaliteit voorop staat. Eerst de functie dan de schil. Noem ons een aannemer. Noem ons een bouwbedrijf. Dat maakt ons minder uit. Wat ons wel uitmaakt is dat B-Built meer doet dan aannemen, meer doet dan alleen bouwen. Niet breken met tradities, maar er wel van afwijken omwille van efficiency en eindresultaat. En dat maakt het verschil in elke fase van het proces:

  • Transparantie
  • Efficiency
  • Gedrevenheid

B-Built heeft veel ervaring met het bouwen van grootschalige koel-vrieshuizen in West Europa. Die opgebouwde kennis passen we nu succesvol toe in de logistieke utiliteitsbouw. This is what we are, this is who we are! We are B-Built.